Resiprositet – Kommer jeg til å kunne stemme ved valg i Frankrike slik franske statsborgere kan gjøre i Norge?

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

Vous trouvez la version française de cette note ici :

La réciprocité – Pourrai-je voter aux élections en France comme les Français en Norvège ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Den 14. september 2015 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. I Bergen er franske Diane Berbain blitt valgt som medlem i byrådet som består av 67 representanter.

Etter tre års botid i Norge har hun som alle utenlandske innbyggere stemmerett og valgbarhet ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Jeg har bodd i Bergen fram til 2012, da jeg flyttet og bosatte meg i Frankrike. Siden jeg har norsk statsborgerskap har jeg ikke stemmerett her i landet.

Som medlemmer i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) har nordmenn i Frankrike under forutsetning av resiprositet rett til å arbeide, studere og bosette seg, på samme måte som medlemmene i den Europeiske Union (EU). Men selv om nordmenn har alle disse rettighetene, er stemmerett ved valg ikke blitt vedtatt for norske statsborgere slik som for medlemmene i EU.

Stemmeretten er selve grunnlaget for demokratiet, og den er også en viktig rettighet for den enkelte innbygger. Å kunne stemme og å være valgbar ved lokalvalg i bostedskommunen gir mulighet for innflytelse over kommunens avgjørelser på områder som direkte berører den enkeltes liv, som f.eks. kommunens infrastruktur, lokale skatter og avgifter, skolepolitikk, eldreomsorg og kulturtilbud.

Noen som kommer fra et annet land, slik som Diane Berbain i Norge, kan gjennom sin kunnskap om kulturen og om livet i opprinnelseslandet bidra ved å tilføre interessante aspekter til diskussionen og i det politiske arbeidet.

I den Europeiske Unionen er det Spania og Portugal som under forutsetning av resiprositet har vedtatt stemmeretten ved lokalvalg for nordmenn bosatt i disse landene. Og videre har norske statsborgere i de nordiske EU-landene Danmark, Sverige og Finland tilsvarende stemmerett som statsborgere fra disse landene har i Norge.

Jeg håper at norske politikere kommer til å engasjere seg i bilaterale forhandlinger med Frankrike for å oppnå at stemmeretten for norske statsborgere bosatt i landet kommer til å bli vedtatt.

“VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE”
“Å stemme er en rett, det er også en borgerplikt”
(Dette står på det franske valgkortet ”Carte électorale”)

One thought on “Resiprositet – Kommer jeg til å kunne stemme ved valg i Frankrike slik franske statsborgere kan gjøre i Norge?

  1. 1. Le mardi 10 novembre 2015, 17:59 par Torill

    Hei,
    Jeg flyttet til Frankrike i 1991, og har bodd nesten hele mitt voksne liv i dette landet hvor jeg ikke har lov til å stemme. Jeg føler meg som fransk borger og gjør min borgerplikt som enhver franskmann, men allikevel har jeg ikke noe jeg skulle sagt. Min mann er fransk, min datter er fransk, jeg driver et fransk firma, jeg betaler skatter og avgifter til Frankrike, jeg snakker flytende fransk og er like fransk i sjelen som enhver franskmann. Så hvorfor skulle det være et problem å la meg stemme på dem som jeg ønsker skal bestemme der jeg bor, der min datter går på skole og i et land hvor jeg har bodd i 24 år? Jeg bare spør…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *